Mu Mới ra, Mu Solar - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Săn Boss , không webshop
Mu Mới ra, Mu Solar - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Săn Boss , không webshop

Trang chủ: http://musolar.net/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/perjrw219

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 10/03/2022 (8h) - Open Beta: 11/03/2022 (10h)