Mu Mới ra, Mu SS2 Pro Việt Nam - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1
Mu Mới ra, Mu SS2 Pro Việt Nam - Season 2 Exp 500x - Drop 50% - Có Gộp Sever - Thu Mua Wcoin 1:1

Trang chủ: http://s2mupro.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090024172312

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Arena

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 27/02/2023 (13h) - Open Beta: 01/03/2023 (13h)