Mu Mới ra, Mu SS2 Việt Nam Tops - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản 2001 cắm chuột tay
Mu Mới ra, Mu SS2 Việt Nam Tops - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản 2001 cắm chuột tay

Trang chủ: http://muvietnamdautien.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090339907917

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset Web, Exp 50x, Drop 50%

Alpha Test: 06/06/2023 (9h) - Open Beta: 09/06/2023 (18h)