Mu Mới ra, Mu Ss2 Xanh Pro  - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị
Mu Mới ra, Mu Ss2 Xanh Pro  - Season 2 Exp 20x - Drop 20% - Phiên bản đồ xanh nhặt Zen giá trị

Trang chủ: http://s2mupro.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089827964520

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Mu Xanh

Loại Mu: Non Reset, Exp 20x, Drop 20%

Alpha Test: 19/03/2023 (13h) - Open Beta: 25/03/2023 (13h)