Mu Mới ra, 🔶MU SS6 BẢN MỚI 🔶 - Season 6 Exp 8888x - Drop 40% - Các Even đều rớt ngọc custom để ae
Mu Mới ra, 🔶MU SS6 BẢN MỚI 🔶 - Season 6 Exp 8888x - Drop 40% - Các Even đều rớt ngọc custom để ae

Trang chủ: http://mu-hn.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoira2024new

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẢO MA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 8888x, Drop 40%

Alpha Test: 14/05/2024 (19h) - Open Beta: 16/05/2024 (13h)