Mu Mới ra, Mu ss6 custom mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản custom mới nhất even nhiều nhất
Mu Mới ra, Mu ss6 custom mới - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - bản custom mới nhất even nhiều nhất

Trang chủ: http://muss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/banpkgold2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lãnh Địa mới

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 24/06/2024 (13h) - Open Beta: 26/06/2024 (13h)