Mu Mới ra, MU SS6 MỚI T4 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA BẢN NEW 10WC/QUÁI
Mu Mới ra, MU SS6 MỚI T4 - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - MU MỚI RA BẢN NEW 10WC/QUÁI

Trang chủ: https://muss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/banpkgold2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN ĐỊA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 17/04/2024 (13h) - Open Beta: 19/04/2024 (13h)