Mu Mới ra, MU SS6 SERVER NEW - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - U FREE - GIẾT QUÁI NHẬN 10 WCOIN
Mu Mới ra, MU SS6 SERVER NEW - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - U FREE - GIẾT QUÁI NHẬN 10 WCOIN

Trang chủ: http://muss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6plus2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: PHƯỢNG HOÀNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 20/03/2024 (13h) - Open Beta: 21/03/2024 (13h)