Mu Mới ra, Mu ss6plus - Season 6 Exp 99999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán đầy đủ các đồ
Mu Mới ra, Mu ss6plus - Season 6 Exp 99999x - Drop 50% - 10wc/quái,xshop bán đầy đủ các đồ

Trang chủ: http://mu-ss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/banpkgold2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyết Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99999x, Drop 50%

Alpha Test: 29/01/2024 (13h) - Open Beta: 30/01/2024 (13h)