Mu Mới ra, Mu ss6vn - Season 6 Exp 10x - Drop 10% - Bản nguyên thủy cày cuốc free
Mu Mới ra, Mu ss6vn - Season 6 Exp 10x - Drop 10% - Bản nguyên thủy cày cuốc free

Trang chủ: http://ss6vn.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss6vn.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Kim Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 10%

Alpha Test: 30/10/2021 (10h) - Open Beta: 31/10/2021 (10h)