Mu Mới ra, Mu Tà thần - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Miễn phí 99% Không web shop

Trang chủ: http://mutathan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvictor2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tà Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 30/05/2023 (13h) - Open Beta: 01/06/2023 (19h)