Mu Mới ra, Mu Tà Thần - Season 6 Exp 500x - Drop 800% - Miễn Phí 99% Free cày quốc

Trang chủ: http://mutathan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvictor2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Bá

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 800%

Alpha Test: 16/06/2023 (13h) - Open Beta: 18/06/2023 (10h)