Mu Mới ra, MU Tà Thần - Season 6 Exp 9999999x - Drop 90% - Free 90%, Set đồ độc quyền
Mu Mới ra, MU Tà Thần - Season 6 Exp 9999999x - Drop 90% - Free 90%, Set đồ độc quyền

Trang chủ: https://mutathan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutathan/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU ThanhMa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999999x, Drop 90%

Alpha Test: 03/11/2022 (13h) - Open Beta: 05/11/2022 (13h)