Mu Mới ra, Mu Tà thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phhis 100%
Mu Mới ra, Mu Tà thần - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phhis 100%

Trang chủ: http://mutathan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutathan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phong Sát

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 24/11/2022 (13h) - Open Beta: 26/11/2022 (13h)