Mu Mới ra, Mu Tái Sinh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Bán Ngọc Free, Có Train Off
Mu Mới ra, Mu Tái Sinh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Bán Ngọc Free, Có Train Off

Trang chủ: http://mutaisinh.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutaisinh.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bất Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 13/06/2024 (15h) - Open Beta: 15/06/2024 (13h)