Mu Mới ra, MU TAN VIET  - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - sver siêu giải tri cày cuốc PK
Mu Mới ra, MU TAN VIET  - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - sver siêu giải tri cày cuốc PK

Trang chủ: https://mutanvietss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuOnliness6Huyenthoai/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Tướng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 10/08/2022 (18h) - Open Beta: 12/08/2022 (18h)