Mu Mới ra, MU Tặng hết đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 9999% - Máy chủ Tặng hết đồ+15 vào
Mu Mới ra, MU Tặng hết đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 9999% - Máy chủ Tặng hết đồ+15 vào

Trang chủ: https://sites.google.com/view/muhoainiemxyz/trang-ch%E1%BB%A7

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Tặng hết đồ+15

Loại Mu: Reset Web, Exp 9999x, Drop 9999%

Alpha Test: 11/11/2023 (8h) - Open Beta: 11/11/2023 (9h)