Mu Mới ra, MU TẶNG MIỄN PHÍ ĐỒ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU TRI ÂN AE TẶNG HẾT 17 SÉT VIP
Mu Mới ra, MU TẶNG MIỄN PHÍ ĐỒ - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MU TRI ÂN AE TẶNG HẾT 17 SÉT VIP

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Chiến , Tặng HẾT đồ VIP

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 26/05/2023 (8h) - Open Beta: 26/05/2023 (10h)