Mu Mới ra, Mu Tặng sẵn đồ 15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng hết đồ  +15 ae chỉ ok
Mu Mới ra, Mu Tặng sẵn đồ 15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng hết đồ  +15 ae chỉ ok

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Tặng hết Đồ +15

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 18/02/2023 (8h) - Open Beta: 18/02/2023 (10h)