Mu Mới ra, MU tặng sẵn đồ Ng - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi
Mu Mới ra, MU tặng sẵn đồ Ng - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Tặng Đồ +15 full thần NGON

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 99%

Alpha Test: 30/03/2024 (8h) - Open Beta: 30/03/2024 (9h)