Mu Mới ra, MU Thạch Bàn - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - max wing 3 đồ 380
Mu Mới ra, MU Thạch Bàn - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - max wing 3 đồ 380

Trang chủ: http://mu-thachban.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthachbanss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Hợp Nhất

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 25/07/2023 (13h) - Open Beta: 28/07/2023 (13h)