Mu Mới ra, MU Thái Bình - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THÁI BÌNH - Open chính thức 13h
Mu Mới ra, MU Thái Bình - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THÁI BÌNH - Open chính thức 13h

Trang chủ: http://muthaibinh.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-M%E1%BB%9Bi-Ra-Mu-Vi%E1%BB%87t-Nam-1577470155825909/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU THÁI BÌNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 21/08/2022 (13h) - Open Beta: 23/08/2022 (13h)