Mu Mới ra, MU Thái Bình - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THÁI BÌNH - Open chính thức 23/8
Mu Mới ra, MU Thái Bình - Season 6 Exp 200x - Drop 30% - MU THÁI BÌNH - Open chính thức 23/8

Trang chủ: http://muthaibinh.net/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Thái Bình

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 30%

Alpha Test: 22/08/2022 (13h) - Open Beta: 23/08/2022 (13h)