Mu Mới ra, Mu Thái Bình - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy -Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu Thái Bình - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - Nguyên Thủy -Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-thaibinh.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthaibinh.co

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VƯƠNG QUYỀN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 03/06/2023 (9h) - Open Beta: 04/06/2023 (13h)