Mu Mới ra, Mu Thái Bình SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-DỄ CHƠI-NPC BUFF FULL
Mu Mới ra, Mu Thái Bình SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-DỄ CHƠI-NPC BUFF FULL

Trang chủ: http://mu-thaibinh.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThaiBinh2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: NORIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 14/05/2023 (9h) - Open Beta: 15/05/2023 (13h)