Mu Mới ra, MU THÁI DƯƠNG - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - MU NGUYÊN THỦY DỄ CHƠI NHẤT

Trang chủ: https://mu-thaiduong.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mufree2015

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 14/10/2021 (19h) - Open Beta: 16/10/2021 (19h)