Mu Mới ra, MU THÁI DƯƠNG - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - Train wcon free tại k4 vs barack
Mu Mới ra, MU THÁI DƯƠNG - Season 6 Exp 400x - Drop 20% - Train wcon free tại k4 vs barack

Trang chủ: https://muthaiduong.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094528004041

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 20%

Alpha Test: 31/01/2023 (13h) - Open Beta: 01/02/2024 (19h)