Mu Mới ra, MU THÁI DƯƠNG - Season 6 Exp 600x - Drop 20% - Train 5Wc/1quái Không Mốc,Top Nạp
Mu Mới ra, MU THÁI DƯƠNG - Season 6 Exp 600x - Drop 20% - Train 5Wc/1quái Không Mốc,Top Nạp

Trang chủ: https://muthaiduong.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094528004041

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 600x, Drop 20%

Alpha Test: 26/02/2024 (13h) - Open Beta: 28/02/2024 (19h)