Mu Mới ra, Mu THam Vọng - Season 6 Exp 1200x - Drop 45% - Item full bán shop cày là có
Mu Mới ra, Mu THam Vọng - Season 6 Exp 1200x - Drop 45% - Item full bán shop cày là có

Trang chủ: https://muthamvong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hotro.congdong.muonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHiến Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1200x, Drop 45%

Alpha Test: 22/10/2021 (10h) - Open Beta: 24/10/2021 (10h)