Mu Mới ra, MU THẦN LONG - Season 2 Exp 150x - Drop 20% - MU THẦN LONG SEASON 2
Mu Mới ra, MU THẦN LONG - Season 2 Exp 150x - Drop 20% - MU THẦN LONG SEASON 2

Trang chủ: https://muvn-ss2.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 10/01/2024 (13h) - Open Beta: 13/01/2024 (13h)