Mu Mới ra, MU THẦN LONG - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% , CÀY CUỘC LÀ CÓ
Mu Mới ra, MU THẦN LONG - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% , CÀY CUỘC LÀ CÓ

Trang chủ: http://mu-customfree.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustomfree2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 30%

Alpha Test: 16/02/2023 (10h) - Open Beta: 19/02/2023 (10h)