Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - KHÔNG NÂNG CẤP TRANG BỊ
Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - KHÔNG NÂNG CẤP TRANG BỊ

Trang chủ: http://muthanlong.com.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanlongseason6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYẾT THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 06/03/2024 (13h) - Open Beta: 08/03/2024 (19h)