Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Train 5Wc/Quái (Cày Chay Lên Đồ)
Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Train 5Wc/Quái (Cày Chay Lên Đồ)

Trang chủ: https://muthanlong.com.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanlongseason6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyết Thần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 03/04/2024 (19h) - Open Beta: 05/04/2024 (19h)