Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu Thần Long Cày Cuốc Nguyên Thủy
Mu Mới ra, Mu Thần Long - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Mu Thần Long Cày Cuốc Nguyên Thủy

Trang chủ: https://mu-thanlong.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muthanlongss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 01/05/2022 (13h) - Open Beta: 03/05/2022 (13h)