Mu Mới ra, MU THẦN LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 99%, Cày Cuốc, Miễn Phí

Trang chủ: http://mukinhvu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/vvudff651

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 23/05/2024 (13h) - Open Beta: 25/05/2024 (13h)