Mu Mới ra, MU Thần Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra
Mu Mới ra, MU Thần Vương - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra

Trang chủ: https://muthanvuong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/congdonggamethumu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 23/02/2024 (21h) - Open Beta: 25/02/2024 (13h)