Mu Mới ra, Mu Thăng Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - AE Chăm Chỉ Là Có Tất Cả
Mu Mới ra, Mu Thăng Long - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - AE Chăm Chỉ Là Có Tất Cả

Trang chủ: https://mu-vnss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThangLong

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hoả Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 20/10/2023 (18h) - Open Beta: 21/10/2023 (18h)