Mu Mới ra, Mu Thăng Long  - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Săn Boss Cả Ngày Cả Đêm Nhé AE
Mu Mới ra, Mu Thăng Long  - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Săn Boss Cả Ngày Cả Đêm Nhé AE

Trang chủ: https://mu-vnss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThangLong

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Thăng Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 04/11/2023 (12h) - Open Beta: 05/11/2023 (15h)