Mu Mới ra, Mu Thăng Long - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-QUÂN HÀM-NPC BUFF FUL
Mu Mới ra, Mu Thăng Long - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-QUÂN HÀM-NPC BUFF FUL

Trang chủ: https://mu-thanglong.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuThangLong.Co

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VƯƠNG QUYỀN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 21/05/2023 (9h) - Open Beta: 22/05/2023 (13h)