Mu Mới ra, Mu Thanh Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lối Chơi Hấp Dẫn - Chăm Cày Là Có
Mu Mới ra, Mu Thanh Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Lối Chơi Hấp Dẫn - Chăm Cày Là Có

Trang chủ: https://muthanhbinh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanhbinh2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thanh Bình

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 11/05/2024 (13h) - Open Beta: 12/05/2024 (13h)