Mu Mới ra, Mu Thanh Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Lối Chơi Hấp Dẫn - Cân Bằng - Đông
Mu Mới ra, Mu Thanh Bình - Season 6 Exp 500x - Drop 40% - Lối Chơi Hấp Dẫn - Cân Bằng - Đông

Trang chủ: https://muthanhbinh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanhbinh2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thanh Bình

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 40%

Alpha Test: 31/05/2024 (13h) - Open Beta: 01/06/2024 (13h)