Mu Mới ra, Mu Thanh Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Lâu Dài, Đông Vui
Mu Mới ra, Mu Thanh Long - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Lâu Dài, Đông Vui

Trang chủ: http://muthanhlong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthanhlongss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quận 3

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 18/06/2024 (11h) - Open Beta: 18/06/2024 (13h)