Mu Mới ra, Mu Thanh Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn Phí 9999

Trang chủ: http://mu-thanhlong.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/61555666204845

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Anh Hùng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 15/05/2024 (19h) - Open Beta: 18/05/2024 (19h)