Mu Mới ra, Mu Thành Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Phiên bản Cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Thành Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Phiên bản Cày cuốc

Trang chủ: http://mu-thanhnam.co

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553813006620

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thành nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 17/12/2023 (13h) - Open Beta: 18/12/2023 (19h)