Mu Mới ra, MU Thế Hệ Mới Đồ VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Miễn Phí Box 400 và box 380 SHOP
Mu Mới ra, MU Thế Hệ Mới Đồ VIP - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Miễn Phí Box 400 và box 380 SHOP

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tặng Sẵn đồ, vô chém gió

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 99%

Alpha Test: 25/03/2024 (8h) - Open Beta: 25/03/2024 (9h)