Mu Mới ra, MU Thế Hệ Mới, Tặng  - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Thế Hệ Mới, Tặng hết Vào nghịch,
Mu Mới ra, MU Thế Hệ Mới, Tặng  - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Thế Hệ Mới, Tặng hết Vào nghịch,

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Chiến Tết, Tặng đồ VIP,

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 99%

Alpha Test: 28/03/2024 (8h) - Open Beta: 28/03/2024 (9h)