Mu Mới ra, Mu Thiên Địa - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - nhiều tính năng và sự kiện hấp dẫn
Mu Mới ra, Mu Thiên Địa - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - nhiều tính năng và sự kiện hấp dẫn

Trang chủ: https://mu-hnx.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Địa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 24/10/2022 (10h) - Open Beta: 25/10/2022 (13h)