Mu Mới ra, Mu Thiên Đường - Season 6 Exp 400x - Drop 100% - Full Thần 380 - Wing 3 - Auto Reset

Trang chủ: http://muthienduong.com/

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Paradise 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 100%

Alpha Test: 25/01/2023 (19h) - Open Beta: 27/01/2023 (19h)