Mu Mới ra, Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Cày Là Có - PK Cân bằng
Mu Mới ra, Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Cày Là Có - PK Cân bằng

Trang chủ: https://muthienha.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/muthienha.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ LONG THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 08/05/2022 (10h) - Open Beta: 10/05/2022 (19h)