Mu Mới ra, Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Giải Trí - Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Thiên Hà - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Free 100% - Giải Trí - Cày Cuốc

Trang chủ: http://muthienha.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/muthienha.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kundun

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 19/02/2022 (10h) - Open Beta: 20/02/2022 (17h)